Північно-Німецький союз

Північно-Німецький союз та його Конституція.

Свої безпосередні цілі і шляхи до них Бісмарк уявляв собі з ясністю: "Щоб поставити Пруссію на чолі Німеччини, слід було не тільки силою вигнати Австрію з Німецького союзу, але і підпорядкувати дрібні німецькі держави"1. Дійсно, переможна війна з Австрією примирила німецьку буржуазію з пруським урядом, так що у війні була розбита не тільки Австрія, але і ця буржуазія. В результаті війни від Німецького союзу не залишилося каменя на камені. Союзний сейм, який прийняв 14 червня 1866 р. постанову про мобілізацію військ Німецького союзу проти Пруссії, був розігнаний. Війна призвела до нового розширення території Пруссії внаслідок приєднання Ганноверу, Гессен-Касселя, Нассау, Франкфурта-на-Майні (Шлезвіг і Голштінія приєднані були раніше, після війни з Данією). Але головним результатом було створення Північно-Німецького союзу на чолі з Пруссією. Прусська ж Конституція послужила зразком для Конституцію Північно-Німецького союзу 1867 р. в тому сенсі, що союзна Конституція була, як і прусська, пройнята юнкерским страхом перед народом і юнкерским презирством до народного представництва.

4 серпня 1866 р. прусський кабінет припровадив 17 дружнім Пруссії державам проект тимчасового союзу, тобто проект тимчасової конституції Північно-Німецького союзу. Цей проект був розрахований на рік і повинен був замінити Конституцію. До лютого 1867 р. був підготовлений для перегляду в установчому рейхстазі проект нової Конституції Північно-Німецького союзу. 16 квітня 1867 р. рейхстаг затвердив цю Конституцію. Вона була схвалена ландтагами, після чого опублікована (1 липня 1867 р.).

Органами Союзу були: 1) Президент Північно-Німецького союзу, права якого спадково з'єднувалися з прусської короною (тобто прусський король був Президентом Спілки) 2) бундесрат (союзна рада), складений з уповноважених окремих держав; 3) рейхстаг, що обирався на основі загального виборчого права та 4) канцлер.

Президент Союзу мав значні права. Зокрема, йому було надано право екзекуції, тобто військового придушення членів Союзу. Він здійснював командування союзною армією. Вихідні від Президента розпорядження контрассигновывались союзним канцлером, який і нести за них відповідальність.

Бундесрат складався з уповноважених окремих держав. У ньому налічувалося всього 43 голоси, з яких Пруссія мала 17. Він розпадався на вісім комісій, в яких головуючого місце займала та сама Пруссія.

Рейхстаг був обмежений у своїх правах. Його законопроекти набирали чинності лише після схвалення Президентом союзу і бундесратом. Він був відсторонений від участі в будівництві армії і в складанні бюджету. Зате у членів рейхстагу, як іронічно зауважує Енгельс, ". було горде свідомість, що вони були обрані загальним голосуванням. Про цю обставину нагадував їм також, хоча й неприємній формі, вид двох соціалістів, які сиділи серед них. Вперше соціалістичні депутати, представники пролетаріату, з'явилися в складі парламенту. Це було зловісне передвістя"'.

Утворенням Північно-Німецького союзу та створенням його Конституції Німеччина зробила відомий крок на шляху до національної єдності. У Північно-Німецькому союзі бачили засіб згуртувати навколо Пруссії буржуазію і південно-німецьких держав, які не ввійшли в Союз.


Війна 1870-1871 рр. мала з боку Бісмарка метою захоплення французької території, ослаблення французького держави і пограбування народу. Бісмарк тільки здійснював ледь прикриті жадання німецької буржуазії, яку прусські феодали вели на розбій, надаючи їй робити вигляд, що вона лише чесно захищає вітчизну.

Час розгрому Франції став годиною возз'єднання Німеччини. Вже під обложеним Парижем південно-німецькі князі заявили Про свій вступ до Північно-Німецький союз, і це було дуже скоро оформлено договорами, які вже після церемонії коронації прусського короля німецьким імператором були передані на ратифікацію парламентів знову вступили в Союз держав.

Північно-Німецький союз отримав ім'я Німецької імперії.

Рекомендуем ознакомится: http://studme.com.ua