Ідейно-політичні засади німецького націонал-соціалізму.

Прихід націонал–соціалізму до влади у Німеччині, першим кроком якого було створення 30 січня 1933 р. урядового кабінету на чолі з Адольфом Гітлером. Грунтується на расизмі, шовінізмі, антигуманізмі та тоталітаризмі. Нацизм дотримується ідей про зверхність «вищої», «панівної» раси над іншими, «неповноцінними» націями і расами; верховенств і нації і держави над особистістю.

Поділяли рас на панівні, менш вартісні раси. Вся європеська к-ра є творінням нордичної раси, яку гітлерівці назвали арійською. Найвищий % нордичної крові, згідно їх твердженням, посідає німецький народ, який отже є панівним народом.

На найвищий щабель вони ставили євреїв. Найшляхетнішим завданням є ведення війни і землі. Чиста раса формується на снові тісного між кровю і землею. Звідси виводилися основні цілі німецької політики . вилучення євреївства в усіх його проявах.

Вчення було викладене у книгах Гітлера «Моя б-ба1925», у т.зв. Другій книзі, опублікованій 1961р.

Точки програми націонал-соціалістів є наступні:

1. виступають за злуку всіх німців у велику Німеччину, на засаді права самовизначення народів (ідея соборності);2. стоїть за урівнення німецького народу в правах з іншими народами та за скасування Версальського та Сен-Жерменського договорів (ревізіонізм);3. домагається повернення колоній, конче потрібних для промислу та для вирішення проблеми надлишку населення;4. Громадянами німецької держави можуть бути тільки особи німецької крові (жиди ними бути не можуть);5. Негромадяни житимуть на основі окремих законів;6. Лише громадяни можуть керувати державою та встановлювати закони; не приналежність до певної партії, але знання та характер повинні бути засадою при займанні посад;

7. Держава забезпечує громадянам можливість праці та побуту; коли не стане місця громадянам, тоді не-громадяни мають залишити край;


8. Націонал-соціалісти виступають проти імміграції; ті, що прибули до Німеччини після 2 серпеня1914 р. повинні негайно покинути край;-. Націонал-соціалізм обстоює заміну римського права правом німецьким;-. Охорона здоров’я, охорони матері й дитини, заборона праці малолітніх, Обов’язок проведення фізичних вправ та змагань, підтримка товариств, які цим займаються — це наступні постулати націонал-соціалізму;-Ліквідація армії, складеної з професійних вояків, та створення міліції;23. Боротьба за здорову пресу проти газетярського бандитизму — це дальші кличі, а для того:

а) редакція повинна складатися лише з громадян; б) часописи на чужій мові мусять мати окремий дозвіл держави; в) не дозволяється чужинцям мати майнового інтересу у німецьких часописах та взагалі заборона не-німцям мати який-небудь вплив на пресу.

24. Свобода віросповідання, доколи дана релігія не шкодить одиниці, моралі та основам германської раси. Хоч партія стоїть в обороні християнства, але не пов’язується ні з якою церквою; одночасно у ній та поза нею партія поборює жидівський матеріалізм; партія вірить в оздоровлення народу згідно з засадою — добро загалу понад добром одиниці.

Як бачимо, ті точки стоять в обороні суверенності нації й держави, їх розвитку та в обороні родини, раси, моралі.

Націонал-соціалізм обгрунтовує потребу створення дужого середнього стану та його збереження, в протилежності до марксизму, який проголошує знищення дрібної буржуазії; далі виступає за знесення великих магазинів та підтримку дрібних торговців, які будуть мати право бути першими при всіх закупівлях для держави;

Націонал-соціалістична партія - це держава в державі. Це партія, яка являє собою копію державного апарату.Так ідея расизму, що є основою націонал-соціалістичної партії, а далі - методи та засоби боротьби партії (терор).

В справах закордонної політики партія заявила рішуче проти Версальського договору та системи, яку той приніс Європі.

Скасувати велику земельну власність й дати кожному шмат землі, щоб навчити людей цінити рідний край, а з іншого боку - створити середній стан, селянський, що стане найсильнішою опорою проти більшовизму. Це - наступні гасла

Рекомендуем ознакомится: http://studopedia.ru